ZASVĚCENÍ ARCHANDĚLU MICHAELOVI


Poutní kostel je zasvěcen prvnímu z andělů, který v bitvě na nebesích  porazil Satana a jeho pekelnou armádu. Nebeské střetnutí Michaela se Satanem -  symbolický konflikt  božského řádu s chaotickými silami temnot –  se zrcadlí v každé lidské duši, a právě duše je místem, kde se kosmický střet mezi dobrem a zlem může rozhodnout. Význam Michaelova jména „Kdo je jako Bůh“ naznačuje, že v tomto boji často prohrává ten, kdo pyšně spoléhá pouze sám na sebe. Naopak člověk, který vlastní existenci spojí s vůlí a silou Stvořitele, má naději, že síly temnot  překoná. Je to výzva pro všechny, jimž je kostel určen, ať již vojákům nebo poutníkům.  Smutný osud okolní krajiny je ponaučením a zároveň výstrahou, že zlo, které devastuje lidskou duši, může ve svém důsledku devastovat také společnost, kulturu i civilizaci.popis_stavby.html
historie_mista.html
duchovni_krajina.html
pout.html
o_autorovi.html
poutní kostel - stavbapopis_stavby.htmlshapeimage_8_link_0

zasvěcení

ke_stazeni.html