Cílem občanského sdružení Spolek pro stavbu poutního kostela v Doupovských horách je uskutečnit koncepčně ojedinělý projekt poutního svatostánku, který obnovuje historickou paměť Doupovských hor a navrací  této svébytné krajinné oblasti západních Čech  přirozený duchovní střed. Stavba určená duchovní službě Armády ČR má zároveň otevřít prostor pro setkávání lidí, spojených při každoročních poutích duchovností, dobrou vůlí, porozuměním a zájmem podílet se na společném díle. Poutní kostel bude založen  z darů jednotlivců či institucí, ale je koncipován tak, že se na jeho stavbě může každý symbolicky podílet vlastním kamenem. Stavba poutního kostela bude jediným zásahem do unikátního krajinného celku Doupovských hor: Celá oblast zůstane nadále nedotčená pod ochranou armády a veřejnosti bude přístupná pouze v poutní dny.

 

POUTNÍ KOSTEL V DOUPOVSKÝCH HORÁCH