PROJEKT POUTNÍHO KOSTELA V DOUPOVSKÝCH HORÁCH


Návrh poutního kostela obnovuje myšlenku sakrální stavby jako společného díla: Je vymezeno místo a budoucí  tvar stěn, avšak těm dávají růst sami lidé. Poutníci přinášejí kameny, píší na ně svá přání nebo prosby, vystoupají po točitém schodišti vzhůru do stěn kostela a uloží svůj kámen k ostatním. Stěny kostela se tak stanou gigantickou pokladnicí vzpomínek, přání a proseb vrstvenou časem, zbožností anebo jen zájmem těch, kteří budou přicházet. Je zřejmé, že velkorysá, přitom ale finančně  nenáročná stavba bude narůstat  možná i několik generací. Dnes stejně jako za padesát let každý může vzít kámen, položit ho do stěn chrámu a symbolicky se tak přihlásit k základním  hodnotám  křesťanského učení – lásce, soucitu, odpuštění a smíření.
popis_stavby.html
historie_mista.html
duchovni_krajina.html
zasveceni.html
pout.html
o_autorovi.html
poutní kostel - stavbapopis_stavby.htmlpopis_stavby.htmlshapeimage_8_link_0
faze_rustu.html
ANIMACEfaze_rustu.htmlhttp://youtu.be/Uj1vEpsXTrIshapeimage_10_link_0
ke_stazeni.html