Předseda občanského sdružení

doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

- historik umění

- působí v Centru pro dějiny obrazu a vizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy  univerzity

- autor několika knih, zabývá se především teorií umění a muzeologií 


Člen výboru občanského sdružení

Prof. PhDr. Jindřich Vybíral, CSC.

- vedoucí katedry dějin a teorie umění VŠUP v Praze

  1. -přední český historik architektury, autor řady knih a odborných studií

  2. -specializuje se na architekturu 19. století a raného modernismuČlenové sdružení (m.j.)

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

  1. -historik, od roku 2006 děkan Filozofické fakulty UK

  2. -autor řady výstavních projektů

  3. -předmětem jeho odborného zájmu je mj. kulturní paměť a obnova sakrálních památek


Miloš Šejn

  1. -emeritní profesor a vedoucí ateliéru konceptuální tvorby AVU

  2. -v Praze jeden z nejvýznamnějších českých umělců současnosti

  3. - Ve své tvorbě se již několik desetiletí  soustavně  zabývá různými formami zobrazování krajiny a interakcí s krajinou a současně využitím vlastního těla jako obrazového média a to prostřednictvím celého spektra postupů  – malby, kresby, body art, performance, videoartu, fotografie, vědeckého pozorování.
členové OS

stanovy_OS.html
dokumenty.html
rozpocet.html
cislo_a_stav.html

harmonogram stavby

ke_stazeni.html