Mons. Dominik Duka  OP

arcibiskup pražský


„Rád přejímám záštitu nad tímto neobvyklým a myšlenkově bohatým projektem. Projekt stavby poutního kostela mne velmi oslovil, a tak bych Vám chtěl již nyní vyslovit svou podporu při Vaší péči o produchovnění krajiny našeho pohraničí, které stále nese stopy naší bolestné historie. Věřím, že tento projekt přispěje k uzdravení historické paměti našeho národa. Vám všem  a dílu samotnému žehnám.“RNDr. Václav Cílek, CSc. 

geolog a literát


„Vrcholová planina Doupovských hor je velkou rezervací klidu a noční temnoty. Projít jednou, dvakrát za rok tímto mocným osaměním je ve střední Evropě privilegium. Samota stavby bude posilovat klid krajiny a myšlenky vést k věčnosti. V tomto prostoru mezi stromem, kostelem a oblaky se naplňuje smysl moderního poutnictví.“
Riprand hrabě Arco Zinneberg


„Není vznešenější a pokornější cesty jak dosáhnout smíření než kámen po kameni budovat kostel, duchovní i lidský zároveň. Projekt poutního kostela v Doupovských horách ze srdce podporuji.“
Jiří Gruša

literát a diplomat


„Projekt poutního kostela v Doupovských horách považuji za hodný všestranné podpory. Místu zničenému dvěma diktaturami se tak nabízí možnost obnovit duchovní dominantu a zároveň vytvořit symbol dějinného smíření, jakož i úcty ke krajině. Pevně věřím, že takové architektonické dílo může též vyjádřit společnou evropskou budoucnost. “